Владимир у пруда-2

Vladimir beim Teich-2

Владимир у пруда-2                                   

Vladimir beim Teich-2