Владимир у пруда-1

Vladimir beim Teich-1

Владимир у пруда-1                                   

Vladimir beim Teich-1